Previous
Next

Onze visie

 

Verhoog het welbevinden, de veiligheid, alertheid en concentratie van mensen in hun werk- of verpleegomgeving door toepassing van intelligent licht.

 

MediluX realiseert lichtprojecten voor overheid en bedrijfsleven waarbij welzijn, welbevinden en optimaal functioneren van mensen in hun werk-, verpleeg- of thuisomgeving centraal staat. Onderzoek, lichtadvies, lichtontwerp, lichtplanning en projectbegeleiding worden door MediluX zelf uitgevoerd.

MediluX en de betekenis van licht

 

Het belang van licht en met name de positieve invloed van daglicht op ons dagelijkse functioneren en welbevinden is in de afgelopen decennia steeds duidelijker geworden. De kwaliteit van leven en werken wordt voor een groot deel bepaald en beïnvloed door de hoeveelheid licht welke we, in al haar facetten en kleurschakelingen, dagelijks ontvangen. Dat geldt voor zowel de werkende als voor de niet-actieve mens, in de Gezondheidszorg de Ouderenzorg, op kantoren en in de Industrie, in Controle- en meldkamers, maar ook thuis.

---------------------------------------------------------

Invloed licht op het verouderende brein

Symposium

Licht en het verouderende brein

Een andere, wetenschappelijke benadering in
Wonen, Welzijn en Zorg

Rijksuniversiteit Groningen, De Zorgcirkel en MediluX hebben het afgelopen jaar een aantal praktijk onderzoeken uitgevoerd in woongroepen van mensen met dementie.
In dit symposium komen de resultaten van dit onderzoek aan de orde en de achtergronden van het effect van licht op het functioneren van de mens.

 

De werking van licht

De Biologische klok

Vanaf haar ontstaan is MediluX betrokken bij vooraanstaand onderzoek, door ondermeer samenwerking met de RUG (Rijksuniversiteit Groningen) en het NIN-KNAW (Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen). In de afgelopen decennia is aangetoond dat onze biologische klok een grote rol speelt bij diverse lichamelijke functies die met een bepaalde periodiciteit plaatsvinden zoals het slaap-waakritme. Deze inwendig meetikkende klok wordt gelijk gezet door invloeden van buitenaf, vooral door zonlicht ofwel daglicht.

 

MediluX is één van de grondleggers van het gebruik van licht voor stimuleren van de biologische klok.

Nieuws

Actueel:

  • Symposium Licht en het verouderende brein
  • Een andere, wetenschappelijke benadering in Wonen, Welzijn en Zorg

  • MediluX levert intelligent verlichtingsproject in Zorgcirkel Complex Molentocht.
  • Eerste evaluatie wetenschappelijk onderzoek Ouderenzorg, met verrassend positieve resultaten.
  • Deelname aan wetenschappelijk onderzoek OnTime, Light and shiftwork.